Neem contact met ons op

Wij staan voor je klaar. De koffie ook.

Heb je een vraag, een opmerking of een tip? Geef ‘m aan ons door. Dat doe je via het formulier op deze pagina.

Liever bellen? Wij ook. Je kunt ons bereiken op 040 22 21 11 0. We gaan er direct mee aan de slag.

Aanmeldformulier

Aanmeldformulier

Het aanmeldformulier

Contact en Klachtenregeling

Wij werken met betrokken en vakbekwame mensen en wij proberen onze hulp zo goed als mogelijk te organiseren en uit te voeren. Toch kan het zijn dat je vragen, opmerkingen of verbetertips hebt over onze werkwijze of dat je niet tevreden bent over hoe de dingen gaan of dat er iets misgaat. Als dat zo is, geef het dan aan ons aan door bovenstaande formulier in te vullen of door ons te bellen op telefoonnummer 040-2221110. Wij gaan er direct mee aan de slag!

Klachtenregeling

Meestal kan het misverstand of een probleem worden opgelost door zo spoedig als mogelijk te praten met de betrokken hulpverlener of de leidinggevende, en samen te kijken naar de best passende oplossing. Indien het overleggen en het samen vinden van een oplossing niet lukt, dan kun je een klacht indienen.

Op grond van de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg is Tjoiz verplicht om een klachtenregeling te treffen voor de behandeling van klachten over gedrag van Tjoiz of van voor Tjoiz werkzame personen jegens een jeugdige, ouder, ouder zonder gezag, voogd, degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag over de jeugdige uitoefent of een pleegouder in het kader van de verlening van jeugdhulp. Onze klachtenregeling voldoet aan de gestelde eisen in de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Een klacht indienen

Als je een klacht hebt, kun je deze indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. De klachtencommissie is een commissie die onpartijdig is en uitzoekt wat er is gebeurd. Tjoiz is aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie KlachtenportaalZORG.
Je kan bij de klachtencommissie een klacht indienen door op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in te vullen, of contact op te nemen met KlachtenportaalZorg via info@klachtenportaalzorg.nl.

Links