Klachtenregeling

Vaak kan een misverstand of probleem eenvoudig worden opgelost door het gesprek aan te gaan. En door samen te kijken naar een passende oplossing. Wordt er - onverhoopt - toch geen oplossing gevonden? Dan kun je een klacht indienen. Op grond van de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning én Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg zijn wij verplicht om een klachtenregeling te treffen. Dit om klachten over het gedrag van TJOIZ of van één van onze medewerkers richting een jongere, (pleeg)ouder of voogd op te vangen en te verhelpen. Deze klachtenregeling voldoet - zoals je van ons gewend bent - aan alle gestelde eisen.

Een klacht indienen

Vaak kan een misverstand of probleem eenvoudig worden opgelost door het gesprek aan te gaan. En door samen te kijken naar een passende oplossing. Wordt er - onverhoopt - toch geen oplossing gevonden? Dan kun je een klacht indienen. Op grond van de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning én Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg zijn wij verplicht om een klachtenregeling te treffen. Dit om klachten over het gedrag van TJOIZ of van één van onze medewerkers richting een jongere, (pleeg)ouder of voogd op te vangen en te verhelpen. Deze klachtenregeling voldoet - zoals je van ons gewend bent - aan alle gestelde eisen.