Meedenken met

TJOIZ LOGO

over:

Thuiszitters

Het Vraagstuk: "Het aantal thuiszitters neemt toe"

Nederland kent minstens 15.000 tot 20.000 thuiszitters, kinderen tot achttien jaar die ‘thuis zitten’. Het gaat om jongeren die langer dan drie maanden aaneengesloten thuiszitten zonder passend onderwijs- of zorgaanbod. Het kabinet heeft €15 miljoen uitgetrokken voor steunpunten die ouders en jongeren gaan helpen bij het vinden van een passende plek op school. Echter blijft het aantal thuiszitters stijgen.

Wat zou TJOIZ kunnen doen om bij te dragen aan een positieve verandering?

Meedenken met TJOIZ Nieuw

Bedankt voor het delen van jouw idee! Graag zouden we weten wie dit briljante idee bedacht heeft.