Meedenken met TJOIZ

TJOIZ heeft jullie hulp nodig! Om de beste zorg te bieden voor onze jongeren moeten we samenwerken. Bekijk hieronder de onderwerpen waarbij we jullie hulp/oplossingen kunnen gebruiken.

Het aantal thuiszitters neemt toe

Nederland kent minstens 15.000 tot 20.000 thuiszitters, kinderen tot achttien jaar die ‘thuis zitten’. Het gaat om jongeren die langer dan drie maanden aaneengesloten thuiszitten zonder passend onderwijs- of zorgaanbod. Het kabinet heeft €15 miljoen uitgetrokken voor steunpunten die ouders en jongeren gaan helpen bij het vinden van een passende plek op school. Echter blijft het aantal thuiszitters stijgen.

touwtrekken
touwtrekken

Wat zou TJOIZ kunnen doen om bij te dragen aan een positieve verandering?

Meedenken met TJOIZ