Werken aan Perspectief. 

Doen wat écht nodig is.

3d4a4d3e6400aefaa87605693ef05554
onderzoek

Inventarisatie & onderzoek

Na aanmelding komen we binnen twee weken op bezoek voor een kennismaking. Tijdens dit oriëntatiegesprek leggen we de jongere en ouder(s) goed uit wat de aanpak en de bedoelingen van TJOIZ zijn, en stellen we vast of deze aansluit op de individuele zorgvraag en omstandigheden. Het is heel belangrijk dat we een goed gevoel hebben en elkaar gaan vertrouwen. Vervolgens starten we direct met het inventarisatie- en begeleidingsprogramma waarin we door middel van enkele begeleidingsgesprekken, de Me.-scan en de Risico-inventarisatie ontdekken wat de (onderwijs)achtergrond, persoonlijkheid, talenten, vaardigheden, leerstijl, opgroei- en gezinssituatie, motivatie en (sociaal) netwerk van de jongere zijn. Ook krijgen we inzicht in de probleem- en leefgebieden en de impact hiervan op het functioneren en welbevinden van de jongere en gezin.

Samenwerken en vormgeven

“Eén gezin, één visie, één plan”

De uitkomst vormt de basis van een op maat gemaakt Ondersteuningsplan waarin de aanpak en de doelen helder zijn beschreven. Het Ondersteuningsplan is het plan van de jongere en gezin, en komt tot stand door hen uit te dagen om zelf keuzes te maken en samen met ons realistische doelen te formuleren. Het plan is het vertrekpunt voor actie! We gaan samen hard werken aan de realisatie van de doelen, normaliseren en samenredzaamheid, vanuit het uitgangspunt dat de inzet van TJOIZ tijdelijk is.

samenwerken
aandeslag

Aan de slag 

 Zonder actie, geen resultaat, het is dus tijd om ons plan tot uitvoer te brengen. We zorgen zo spoedig als mogelijk voor een betekenisvolle dagbesteding van ca. 24 uren per week, met een duidelijk programma zodat iedereen - jongere, ouder(s) en andere betrokkenen - weet waar hij of zij aan toe is, en wat van hem of haar wordt verwacht. Dit geeft direct structuur en rust. De invulling verschilt uiteraard per persoon en kan bestaan uit een combinatie van bijvoorbeeld ervarend leren (stage/leerbaan), een buitenschools onderwijs programma, sporten en specialistische begeleiding. We kijken hierbij naar de behoefte en belastbaarheid, en naar wat prioriteit heeft en haalbaar is.

#GoalGetter

Er leiden meerdere wegen naar Rome. Dat blijkt uit alle verschillende trajecten die we al doorlopen hebben. Het doel blijft echter telkens hetzelfde: Onze jongere en gezin terugkrijgen in een ‘normale’ situatie en een minder belast leven. Hierbij focussen we ons op zelf- en samenredzaamheid op het gebied van onderwijs, stage/leerbaan & vrije tijd, gezin & wonen, mobiliteit, financiën én sociaal netwerk. Door de ondersteuning te richten op al deze levensterreinen ervaren onze jongeren dat zij heel veel in hun mars hebben, met alle - positieve - gevolgen van dien. Om duurzaamheid en groei naar volwassenheid te waarborgen stellen we in de eindfase een toekomstplan op waarmee de jongere en gezin zonder – of met afgeschaalde – hulp verder kunnen.

goalkopiëren

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem meteen contact op voor een kennismakingsgesprek.